Bachtrack logo

Find classical music concert, opera, ballet and dance listings | Toldra

homepages
Eduardo Toldra
Mon 7 May at 19:00

Palau de la Música Catalana, Barcelona

Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona
Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona
Buy tickets
Toldra, Obras
Garreta, Obras
Morera i Viura, Obras
Oltra, Obras
Ros Marbà, Obras
Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona, Cobla
Antoni Ros Marbà, Conductor
Sun 3 Jun at 18:00

Palau de la Música, Barcelona

Cor de Cambra Femení Scherzo
Cor de Cambra Femení Scherzo
Buy tickets
Guinovart, Missa Brevis "Rex Genitor”
García Morante, De les arrels al cel
Toldra, Cançons (Arreglos de J. Domènech)
Cor de Cambra Femení Scherzo
Albert Guinovart, Piano
Jordi Casas i Bayer, Conductor